Ieplaan 4 | 2282 EB Rijswijk | T: 0642513168 | E: info@accountant4all.nl | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg


Nieuws overzichtWKR 2015 verplicht

Het onderscheid tussen de vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde voorzieningen
verdwijnt. De vrije ruimte van de WKR over 2015 bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.
In 2015 zullen de volgende aanpassingen in werking treden.
1. De invoering van een concernregeling.
2. Vrijstelling voor branche-eigen producten.
3. De invoering van het noodzakelijkheidscriterium.
4. De invoering van het jaarlijks afrekensystematiek.
5. Afschaffing onderscheid tussen vergoeding, verstrekking en terbeschikkingstelling van bepaalde
    voorzieningen.

Mini One Stop Shop-regeling voor BTW-afdracht vanaf 2015

Onder digitale diensten verstaat de regelgeving: elektronische diensten, telecommunicatiediensten en
radio- en televisie omroepdiensten. De levering van digitale diensten is nu nog belast in het land waar
uw onderneming is gevestigd. Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor digitale diensten.

De wijziging in de regelgeving betekent dat u als ondernemer in elke EU-lidstaat BTW moet gaan betalen.
Dit voorkomt u dankzij twee soorten nieuwe mini One Stop Shopregelingen waarvoor u zich in een lidstaat 
van de EU kunt registreren:
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging in een EU land gevestigd is (de EU-regeling);
- een regeling voor ondernemingen waarvan de hoofdvestiging buiten de EU gevestigd is (de niet-
  EU- regeling). 

U kunt er via deze regelingen voor zorgen dat u de BTW afdraagt in slechts één lidstaat.  De voorwaarden
waar u aan moet voldoen om aan de regeling te kunnen deelnemen kunt u vinden op de website van
de Belastingdienst. Als u zich  tussen 1 oktober en 31 december 2014 registreert kunt u vanaf 1 januari 2015
gebruikmaken van deze regeling. Download hier de vaktool over de bepaling van de plaats van levering
voor de BTW.
Aangescherpte regels bonusuitkering onder de WKR

Bij de belastingdienst zijn een aantal vragen binnengekomen van de ondernemingen die de vrije ruimte
van de WKR willen gebruiken om onbelast een bonus te kunnen uitkeren aan directieleden. De fiscus
zal deze aanvraag afwijzen.
De strengere regelgeving zal waarschijnlijk uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium.
De belastingdienst zal toetsen of de vergoeding niet te ver afwijkt van wat gebruikelijk is in de branche.
Nieuwe autoplannen uitgesteld

Per 1 januari 2016 zouden eigenlijk de bijtellingsprecentages 4% en 7% verdwijnen. De staatssecretaris
heeft echter aangegeven het percentage van 7% voor volledig elektrische auto's te willen handhaven.
Het kabinet is van plan om de co2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen.
De volgende bijtellingspercentages gaat gelden vanaf 1 januari 2016.
- 14% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 1 tm 50 gram per kilometer.
- 20% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot van 51 tm 79 gram per kilometer.
- 25% bijtelling voor auto's met een co2-uitstoot vanaf 80 gram of meer per kilometer.
Lening eigen woning bij familie of bij eigen BV

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst
door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. U bent daarnaast
verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de
belastingdienst doorgeven. Hiervoor is nu een online formulier beschikbaar.

U hoeft dit formulier niet te gebruiken als:
- de lening niet verplicht afgelost hoeft te worden om renteaftrek te krijgen.
   Als u niet verplicht bent de lening af te lossen, bijvoorbeeld omdat u een oude lening
   (van vóór 1 januari 2013) hebt overgesloten, hoeft u deze ook niet aan de belastingdienst door te geven.
- de bank of andere financiële instelling de gegevens van uw lening al aan de belastingdienst doorgeeft
- u geen (hypotheek)renteaftrek voor de lening kan krijgen, bijvoorbeeld omdat:
   - het een lening voor een vakantiewoning is;
   - de lening  niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld omdat u de lening niet binnen 30 jaar aflost)
- de lening beëindigd is, omdat u de laatste aflossing hebt betaald.
Hogere belasting- en invorderingsrente in 2014

Op dit moment bedraagt de belastingrente 3% en is deze gekoppeld aan de wettelijke rente voor consumenten.
De belastingrente voor de vennootschapsbelasting gaat vanaf 1 april 2014 aansluiten bij de wettelijke rente
voor handelstransacties en heeft een ondergrens van 8%. Voor de hoogte van de belastingrente voor de
overige belastingen en de invorderingsrente is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties bepalend.
Voor deze belastingrente geldt een ondergrens van 4%. Het kabinet heeft gekozen voor een hoger rente-
percentage bij de vennootschapsbelasting, omdat er in het handelsverkeer een hoger percentage geldt dan
in het niet-handelsverkeer.
Waadi geldt ook voor dga en zzp

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geldt ook voor DGA’s die zich vanuithun BV of
zzp´ers vanuit hun eenmanszaak als arbeidskracht aan een derde verhuren. Als u als DGA – vanuit uw BV –
onder ‘leiding en toezicht’ van de opdrachtgever/inlener werkt, moet u uw onderneming per direct als ‘uitzend-
bureau’ bij de Kamer van Koophandel laten registreren. Bij het nalaten kunt u een boete van € 4.920 riskeren.
Verruiming willekeurige afschrijving

Van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 geldt een tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving
op nieuwe bedrijfsmiddelen.

U dient rekening te houden met de volgende regels:
• u mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u 'normaal' af;
• de willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar waarin de genoemde  periode valt;
• u moet het bedrijfsmiddel voor 1 januari 2016 in gebruik nemen.

De volgende bedrijfsmiddelen zijn uitgezonderd:
• gebouwen en woonschepen;
• bromfietsen en motorrijwielen;
• personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s);
• dieren;
• wegen, paden, bruggen, tunnels  en dergelijke;
• immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen).

Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, kunt u ook niet willekeurig afschrijven.
Maar bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven, zoals
speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.
Verval wettelijke vakantiedagen

Op 1 januari 2012 is een wet in werking getreden die een vervaltermijn introduceert voor vakantiedagen.
Het is de bedoeling om stuwmeren van vakantiedagen te voorkomen en af te bouwen.
Wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn opgebouwd vervallen in principe per 1 juli 2013. De vervaltermijn
geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen, wat jaarlijks neerkomt op vier keer het aantal werkdagen per week.
Voor bovenwettelijke vakantiedagen en voor alle vakantiedagen uit 2011 en eerder geldt een vervaltermijn
van vijf jaar.

Bij de verlofregistratie dienen de volgende zaken in de gaten te worden gehouden:
• resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (verjaringstermijn van vijf jaar);
• wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 (vervaltermijn van een half jaar);
• bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf jaar).
Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt

Tot nu toe ontvangt u van de Belastingdienst een aangiftebrief met een uitnodiging tot het doen van een
elektronische BTW-aangifte en een acceptgiro voor het betalen van het bedrag aan BTW. Vanaf 2014
stopt de Belastingdienst met het versturen van de aangiftebrief. Dit levert voor de fiscus een aanzienlijke
kostenbesparing op.

Op het beveiligde gedeelte van belastingdienst.nl kunt u aangeven dat u aan het einde van elk tijdvak
een e-mail wilt ontvangen. Daarin vermeldt de Belastingdienst telkens de voor dat aangiftetijdvak relevante
gegevens. Ook ontvangt u bericht zodra de aangifte door de Belastingdienst is ontvangen.
>>
   

Laatste nieuws


02-11-2014WKR 2015 verplicht
Vanaf 1 januari 2015 moet... Lees meer...
02-11-2014Mini One Stop Shop-regeli...
Per 1 januari 2015 moet u... Lees meer...
02-11-2014Aangescherpte regels bonu...
Er komen strengere regels... Lees meer...
02-11-2014Nieuwe autoplannen uitges...
Het kabinet presenteert d... Lees meer...
09-12-2013Lening eigen woning bij f...
In sommige gevallen diene... Lees meer...