Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Snelweg

Nieuws


Gebruikelijk loon dga in 2023

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder is voor 2023 verhoogd naar
€ 51.000. Dit bedrag is inclusief fiscale bijtelingen zoals privégebruik auto.

De dga moet kunnen aantonen dat het gebruikelijk loon ook echt gebruikelijk is. Uit de jurisprudentie blijkt dat
rechters niet al te snel aannemen dat het loon lager moet zijn dan het normbedrag. Bij een rechtzaak voerde
een dga bij de rechter aan dat hij het gebruikelijk loon naar rato wilde toepassen omdat hij maar een deel van
het jaar voor de bv had gewerkt. Maar de rechter heeft zijn voorstel afgewezen.

Als de bv structureel in de financiële problemen zit, kan de dga de Belastigndienst verzoeken het gebruikelijk
loon te verlagen.
   

Laatste nieuws


10-12-2023Giften door vennootschap ...
Giften door vennootschap ... Lees meer...
10-12-2023Afschrijvingsbeperking ge...
Afschrijvingsbeperking ge... Lees meer...
10-12-2023Inkomstenbelasting tariev...
Inkomstenbelasting tariev... Lees meer...
10-12-2023Fiscale faciliteiten voor...
Fiscale faciliteiten voor... Lees meer...
15-12-2022Onbelaste kilometervergoe...
Verhoging onbelaste kilom... Lees meer...