Oranjelust 66 | 2271 XJ Voorburg | T: 0642513168 | E: advies.js@gmail.com | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Kantoorzaal wit

 

Belastingtips DGATiming inkomen uit aanmerkelijk belang


Met ingang van 1 januari 2011 geldt in box 3 alleen 1 januari nog als enige peildatum. 
Om die reden kan het aantrekkelijker zijn om uitkering van dividend op aanmerkelijk-
belangaandelen uit te stellen tot na 1 januari 2022. 
Hiermee voorkomt u dat u de verkregen middelen op 1 januari 2022 tot uw grondslag voor
de vermogensrendementsheffing moet rekenen. Om dezelfde redenen kan het uitstellen 
van de verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen tot na 1 januari 2022 aantrekkelijk zijn.


 

Dividend in plaats van loon


Overweegt u om uzelf dit jaar nog extra loon te laten uitkeren dan is de keuze voor dividend
fiscaal aantrekkelijker vanwege het tariefsverschil. 
Het tarief van een dividenduitkering bedraagt 26,9 en het tarief van de loonheffingen bedraagt
minimaal 37,10.


 

Gebruikelijk loon regeling


Op grond van deze regeling moet iedere aanmerkelijkbelangwerknemer in 2021 minimaal  
een bruto jaarloon genieten van € 47.000. Tenzij u aannemelijk kunt maken dat een lagere
bedrag gerechtvaardigd is. Wanneer uw bv slechte resultaten behaalt, kunt u een verzoek
indienen bij de belastingdienst voor een lagere salaris. Dien het verzoek tijdig in.

Het is aan te raden om te toetsen of het gebruikelijk loon van de DGA nog klopt in 2021.
Het gebruikelijk loon van de DGA is in 2021 het hoogste van de volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met het lichaam
  verbonden lichamen;
- € 47.000.

Heeft u een auto van de zaak? Met een bijtelling voor privégebruik? Die bijtelling telt mee 
voor de vaststelling van het gebruikelijke loon dat u bij de BV moet opnemen.
Als u een auto van de zaak rijdt met een cataloguswaarde van € 60.000, met 22% bijtelling 
ofwel € 13.200 kunt u bij een gebruikelijk loon van bijv. € 75.000 volstaan met een salaris  
in geld van € 61.800.Lenen bij de BV


Het is interessant om voor de aanschaf van een eigen woning een lening aan te gaan bij de
eigen bv. De rente is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Vanaf 2013 is de rente over een
nieuwe eigenwoningschuld alleen nog aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt
afgelost. Zorg wel voor zakelijke voorwaarden en leg de afspraken over rentevergoeding,
aflossing en de te stellen zekerheid schriftelijk vast..
Heeft u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als
daarvoor genoeg financiële ruimte is.
U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2021 en daarin ook
de renteaftrek te claimen.
   

Laatste nieuws


11-02-2022Uitstel van betaling verl...
Uitstel van betaling word... Lees meer...
05-12-2021Belastingvrije thuiswerkv...
Ook in 2022 is het mogeli... Lees meer...
05-12-2021Verrekenbare verliezen in...
Verrekenbare verliezen in... Lees meer...
25-06-2021Internetabonnement vrijge...
Internetabonnement vrijge... Lees meer...
25-06-2021Doe altijd de aangifte oo...
Bij liquiditeitsproblemen... Lees meer...