Ieplaan 4 | 2282 EB Rijswijk | T: 0642513168 | E: info@accountant4all.nl | Disclaimer
Zoeken
 Zoeken
Kantoorzaal wit

 

Belastingtips DGATiming inkomen uit aanmerkelijk belang


Met ingang van 1 januari 2011 geldt in box 3 alleen 1 januari nog als enige peildatum. 
Om die reden kan het aantrekkelijker zijn om uitkering van dividend op aanmerkelijk-
belangaandelen uit te stellen tot na 1 januari 2020. 
Hiermee voorkomt u dat u de verkregen middelen op 1 januari 2020 tot uw grondslag voor
de vermogensrendementsheffing moet rekenen. Om dezelfde redenen kan het uitstellen 
van de verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen tot na 1 januari 2020 aantrekkelijk zijn.


 

Dividend in plaats van loon


Overweegt u om uzelf dit jaar nog extra loon te laten uitkeren dan is de keuze voor dividend
fiscaal aantrekkelijker vanwege het tariefsverschil. 
Het tarief van een dividenduitkering bedraagt 25 en het tarief van de loonheffingen bedraagt
minimaal 38.


 

Gebruikelijk loon regeling


Op grond van deze regeling moet iedere aanmerkelijkbelangwerknemer in 2019 minimaal  
een bruto jaarloon genieten van € 45.000. Tenzij u aannemelijk kunt maken dat een lagere
bedrag gerechtvaardigd is. Wanneer uw bv slechte resultaten behaalt, kunt u een verzoek
indienen bij de belastingdienst voor een lagere salaris. Dien het verzoek tijdig in.

Het is aan te raden om te toetsen of het gebruikelijk loon van de DGA nog klopt in 2020.
Het gebruikelijk loon van de DGA is in 2020 het hoogste van de volgende bedragen:
- 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam of met het lichaam
  verbonden lichamen;
- € 46.000.

Heeft u een auto van de zaak? Met een bijtelling voor privégebruik? Die bijtelling telt mee 
voor de vaststelling van het gebruikelijke loon dat u bij de BV moet opnemen.
Als u een auto van de zaak rijdt met een cataloguswaarde van € 60.000, met 22% bijtelling 
ofwel € 13.200 kunt u bij een gebruikelijk loon van bijv. € 75.000 volstaan met een salaris  
in geld van € 61.800.Lenen bij de BV


Het is interessant om voor de aanschaf van een eigen woning een lening aan te gaan bij de
eigen bv. De rente is aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Vanaf 2013 is de rente over een
nieuwe eigenwoningschuld alleen nog aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt
afgelost. Zorg wel voor zakelijke voorwaarden en leg de afspraken over rentevergoeding,
aflossing en de te stellen zekerheid schriftelijk vast..
Heeft u een banklening? Overweeg dan om deze te herfinancieren bij uw eigen BV als
daarvoor genoeg financiële ruimte is.
U dient de informatie te verstrekken in de inkomstenbelastingaangifte 2019 en daarin ook
de renteaftrek te claimen.


 

Opbouw pensioen in eigen beheer stop zetten 


Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan om verdere pensioen op te bouwen in eigen
BV. Het pensioen in eigen beheer moet uiterlijk op 31 december 2016 premievrij worden
gemaakt. Bij afkoop of omzetting van het PEB moet de partner of ex-partner van de dga
instemmen met die keus. Die instemming moet blijken uit de door de (ex-)partner mede
ondertekende formulieren tot afkoop of omzetting van het PEB. Die goedkeuring is noodzakelijk,
omdat de pensioenaanspraken van de (ex-)partner door de afkoop of omzetting – kunnen –
worden aangetast. Het verkrijgen van de instemming van een ex-partner kan er toe leiden
dat die ex-partner gecompenseerd wilt worden voor pensioenverlies. Tot en met 31 december 
2019 kunt u de pensioen in eigen beheer afkopen of  omzetten in een ODV.


   

Laatste nieuws


02-11-2014WKR 2015 verplicht
Vanaf 1 januari 2015 moet... Lees meer...
02-11-2014Mini One Stop Shop-regeli...
Per 1 januari 2015 moet u... Lees meer...
02-11-2014Aangescherpte regels bonu...
Er komen strengere regels... Lees meer...
02-11-2014Nieuwe autoplannen uitges...
Het kabinet presenteert d... Lees meer...
09-12-2013Lening eigen woning bij f...
In sommige gevallen diene... Lees meer...